Wednesday, December 6, 2023

Tag: Education ambedkar thoughts

बाबासाहेब ambedkar in education policy

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे शिक्षण विषयक धोरण

"उपासमारीने शरीराचे पोषण कमी झाल्यास माणूस क्षीण होऊन अल्पायुषी होतो. तसेच शिक्षणाचे अभावी तो निर्बुद्ध राहिल्यास जिवंतपणे दुसऱ्याचा गुलाम बनतो." - ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks