Tuesday, December 5, 2023

Tag: global warming

शेतकरी शेती

हवामान बदल व कृषी

हवामान बदल व कृषी: संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक जल विकास अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की हवामान बदलामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks