Friday, June 14, 2024

Tag: environment

हात धुण्यासाठी व्यवस्था नाही,कोरोना,पर्यावरण व स्वच्छता

हात धुण्यासाठी व्यवस्था नाही,कोरोना,पर्यावरण व स्वच्छता

आजही जगात २०० दशलक्ष लोकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही व हात धुण्यासाठी साबण किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची व्यवस्था नाही. ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks