Saturday, June 22, 2024

Tag: मनुस्मृती दहन

Manusmruti मनु:स्मृती दहन

मनुस्मृती दहन ; आंदोलनाची दिशा आंबेडकरी चळवळ

दरवर्षी मनु:स्मृती दहन दिन साजरा करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे या विषयावर कधी लिहीले नाही. आंबेडकरी चळवळीने घटनांच्या मागचे हेतू लक्षात ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks