Thursday, June 13, 2024

Tag: मच्छर

मच्छर आपल्यालाच जास्त का चावतो? Why do mosquitoes bite us more? These can be four reasons

मच्छर आपल्यालाच जास्त का चावतो? ही चार कारणे असू शकतात

घरात,बाहेर,अंगणात मैदानात असताना आपल्याला मच्छर चावतो,मच्छर तसे साधारण कीटक मात्र त्याची एक बाइट आपल्या जीवावर देखील बेतणारी असू शकते.तसे मच्छर ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks