Sunday, June 23, 2024

Tag: बँक

खाजगीकरण: अस्वस्थ बँकींग व्यवस्था

खाजगीकरण: अस्वस्थ बँकींग व्यवस्था

कोरोना संकटाच्या काळात पेचप्रसंगात डबघाईत आलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या दरम्यान दोन दिवसांचा संप असताना, सलग पाच दिवस राज्य बँकांमधील कामकाज बंद ठेवणे ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks