Thursday, June 13, 2024

Tag: पशुसंवर्धन

गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा

गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन लिंग विनिश्चित वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा

मुंबई, दि. 8 : राज्यात शेतकऱ्यांकडील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमासाठी लिंग विनिश्चित विर्यमात्रा (Sex Sorted Semen) वापर करून उच्च अनुवंशीकतेच्या ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks