Friday, June 14, 2024

Tag: cow urine

गायीचे शेण,मूत्र,33 कोटी देव,अणुबॉम्ब पासून संरक्षण सत्य काय? What is the truth about cow dung, urine, 33 crore gods, protection from atomic bomb?

गायीचे शेण,मूत्र,33 कोटी देव,अणुबॉम्ब पासून संरक्षण सत्य काय?

गायीचे शेण मूत्र अन 33 कोटी देव यांच्याबाबत समाजात अनेक गैरसमज आहेत.गायीचे शेण,मूत्र हे आरोग्यवर्धक असते का? त्यात काही औषधी ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks