Friday, June 14, 2024

Tag: Budget 2023

अनुसूचित जाती जमाती निधी Reluctance to spend funds of Scheduled Castes and Tribes? Budget 2023

अनुसूचित जाती जमाती चा निधी खर्च करण्यास टाळाटाळ? 50% पेक्षा खर्च कमी

अर्थसंकल्प देशाचा असो की राज्याचा.अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती अन अनुसूचित जमाती साठी निधी ची तरतूद केली जाते,मात्र हा निधी योग्यप्रकारे खर्च ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks