Thursday, June 13, 2024

Tag: येवगेनी प्रीगोझिन

रशिया पुतिन वॅगनर ग्रुप What is the Wagner group stabbing Putin in the back?

रशिया मध्ये सैन्याची बंडखोरी,सत्ता पालट? पुतिन च्या पाठीत खंजीर खुपसणारा वॅगनर ग्रुप काय आहे?

रशिया मध्ये सैन्याची बंडखोरी,सत्ता पालट? पुतिन च्या पाठीत खंजीर खुपसणारा वॅगनर ग्रुप काय आहे? जाणून घेऊया.अनेक दिवसांपासून युक्रेन युद्धात अडकलेले ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks