Tuesday, June 18, 2024

Tag: फुले शाहू आंबेडकर

बाबासाहेब

महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1

महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो.कारण महाराष्ट्राला या तीन थोर समाज सुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला आहे.विषमतेत बरबटलेल्या महाराष्ट्राची ...

महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीबा फुले आणि भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नातं हे गुरु-शिष्याचं नातं आहे.महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks