Saturday, June 8, 2024

Tag: पुरोगामी

धर्मधिष्ठित समाजात स्त्री शूद्र ;परंतु दलित स्त्रीला तर अस्तित्वच नाही?

धर्मधिष्ठित समाजात स्त्री शूद्र ;परंतु दलित स्त्रीला तर अस्तित्वच नाही?

धर्मधिष्ठित समाजात स्त्री शूद्र मानली गेली परंतु दलित स्त्रीला तर अस्तित्वच नाही? कल्याणच्या सुभेदाराबाबत स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्यांच्या सहा सोनेरी पाने ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks