Thursday, June 13, 2024

Tag: दलाई लामा

दलाई लामा कुशीनगर जमिन जमीन विवाद

दलाई लामा विरोधात कुशीनगर येथील जमिनीबाबतची याचिका स्वीकारण्यास न्यायालयाचा नकार

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश महसूल संहिता, 2006 अंतर्गत कुशीनगर जिल्ह्यातील त्यांच्या नावावर मालमत्ता ताब्यात घेण्यास आव्हान देणाऱ्या दलाई लामा ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks