Sunday, June 23, 2024

Tag: ढोर

बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात

बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात का? आरक्षणाचे वर्गीकरण शक्य आहे?

एससी जाती समुदायामध्ये एकुण 59 जाती येतात. या 59 जातींना 13% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एससी समुदायासाठी दिलेल्या ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks