Thursday, June 13, 2024

Tag: महावीर

बुद्ध अमेरिकेने कलाकृती भेट

बुद्ध,महावीर आणि विष्णू अमेरिकेने 157 कलाकृती भेट म्हणून दिल्या

अमेरिकेने ज्या 157 कलाकृती मोदींना भेट दिल्या आहेत त्या चोरी,अवैध व्यापार,तस्करीद्वारे अमेरिकेत आणल्या गेल्या होत्या.अमेरिकेने त्या जप्त केल्या होत्या.बुद्ध महावीर,आणि ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks