Tuesday, June 18, 2024

Tag: महार रेजिमेंट

महार रेजिमेंटच्या शौर्याच्या गाथा

महार रेजिमेंटच्या शौर्याच्या गाथा

बाबासाहेबांच्या अनेक काळाच्या पुढच्या निर्णयामधील एक महत्वाचा निर्णय म्हणजे महार रेजिमेंट स्थापना.ब्रिटिशांच्या मार्शल नॉन मार्शल संकल्पनेला बाजूला सारत बाबासाहेबांच्या पुढाकाराने ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks