Thursday, June 13, 2024

Tag: महाराष्ट्र दिन

maharashtra din may day

संयुक्त महाराष्ट्र दिन निर्मिती आणि डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला शब्द

'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' मध्ये  शेड्युल कास्ट फेडरेशन एक घटक पक्ष होता. गुजरात्यांना मुंबई हवी होती,मी काल रात्रभर विचार करत बसलो ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks