Monday, June 10, 2024

Tag: मराठी नाटक

आवर्त Avart Marathi Drama : The innumerable, inescapable, unrelenting roars of women's senses

आवर्त : स्त्री जाणिवांचे असंख्य, बाहेर न येऊ शकणारे अस्फूट हुंकार

सुचरीताची ही स्क्रीप्ट पहिल्यांदा सुचरीतानेच ऐकवली तेव्हाच स्त्री म्हणून माझे स्वत:मधले कितीतरी हुंकार प्रकर्षाने उसळून वर आले होते. सुचरीताची ( ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks