Thursday, June 13, 2024

Tag: मत्स्य व्यवसाय

सागरी मत्स्यव्यवसाय

सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल

मुंबई, दि. 22 : वर्सोवा येथील मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रात सहा महिने कालावधीतील सागरी मत्स्यव्यवसाय,नौकानयन व सागरी इंजिन देखभाल आणि ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks