Monday, June 24, 2024

Tag: पोषण आहार

उपासमारी malnutrition

उपासमारी च्या समूळ उच्चाटनासाठी सर्व घटकांचा सहभाग गरजेचा

मुंबई, दि. 29 : उपासमारी च्या समूळ उच्चाटनासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असून त्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks