Thursday, June 13, 2024

Tag: पूरग्रस्त मदत निधी

पूरग्रस्त परिस्थिती आपत्कालीन व्यवस्था

पूरग्रस्त मदत निधी,जात वास्तव अन आपत्कालीन व्यवस्था

दरवर्षी पाऊस येतो आणि काही जिल्ह्यात पूरग्रस्त परिस्थिती निर्माण करून जातो. मग आपत्कालीन व्यवस्था उभारत सर्व समाजातील माणसातील माणुसकी जागी ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks