Sunday, December 3, 2023

Tag: नागपूर खाद्य संस्कृती

नागपुरी सावजी मटन ओरिजिनल  इतिहास

नागपुरी सावजी मटन ओरिजिनल इतिहास

सावजी मटन म्हटलं तर डोळ्यासमोर येतं ते नागपूर... झणझणीत काळा रस्सा.... त्यावर तेलाचा भरपूर तवंग... खातांना डोळ्यात पाणी येईल असा ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks