Wednesday, April 24, 2024

Tag: झोका

झोका two women fell off a 6000-Ft cliff swing

झोका घेताना ६००० फूट उंचीवरुन तुटला पाळणा Shocking Video

रशियामध्ये दोन महिला ६००० फूट उंच कड्यावर पाळणा बांधून झोका घेत होत्या.एक व्यक्ती त्यांना झोका देत होता.तेव्हा अचानक पाळणा तुटला ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks