Friday, June 14, 2024

Tag: casteism in real estate

अर्थकारणातला नवजातीयवाद

अर्थकारणातला नवजातीयवाद

गेल्या दीड दोन वर्षापासुन रियल इस्टेट क्षेत्रात काम करतोय. स्वतः कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रात उतरलोय. आधी आलेल्या अनुभवांवर मात करायची म्हणुन या ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks