Thursday, June 13, 2024

Tag: रंगभूमी

बहुजन रंगभूमी चे दैदीप्यमान  ३० वर्षे

बहुजन रंगभूमी चे दैदीप्यमान ३० वर्षे

मानव जातीच्या कल्याणाचा मूलमंत्र घेऊन तथागत बुद्धाच्या मार्गपथाचा प्रसार करण्यासाठी नाट्यकलेचा उपयोग करणारे भदंत अश्वघोष यांचा भारतीय रंगभूमीचे प्रथम नाटककार ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks