Tuesday, June 18, 2024

Tag: यूपीएससी नागरी सेवा

आर्थिक सहाय्य

अनुसूचित उमेदवारांना यूपीएससी चाचणी परीक्षेसाठी आर्थिक सहाय्य

मुंबई, दि. 1 : राज्यशासनाच्या आर्थिक सहाय्य योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीचे जे उमेदवार केंद्रीय  लोकसेवा आयोग- नागरी सेवा  ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks