Thursday, June 13, 2024

Tag: महार

बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात

बौद्ध एकटे आरक्षण लाटतात का? आरक्षणाचे वर्गीकरण शक्य आहे?

एससी जाती समुदायामध्ये एकुण 59 जाती येतात. या 59 जातींना 13% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एससी समुदायासाठी दिलेल्या ...

भीमा कोरेगाव महार सैनिक इंग्रज bhima koragaon war battle

भीमा कोरेगाव ची लढाई, महार सैनिक आणि काही प्रवाद

भीमा कोरेगाव ची लढाई महार सैनिक आणि काही प्रवाद - जानेवारी हा भारतातील तमाम मागासलेल्या चिरडल्या दाबले गेलेल्या बहिष्कृतता लादल्या ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks