Tuesday, June 18, 2024

Tag: भीमा नदी मूर्ती

भीमा नदीत 150 वर्षापूर्वीची शंकर मूर्ती ? आणि मूळ खुलासा

भीमा नदीत 150 वर्षापूर्वीची शंकर मूर्ती ? आणि मूळ खुलासा

दौंड-नगर येथील रेल्वे लोहमार्गासाठी १५० वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी दगडी बांधकाम करून पूल उभारला होता. या पूलाच्या बाजूलाच दुसरा रेल्वे पूलाच्या पायाभरणीचे ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks