Tuesday, June 18, 2024

Tag: भांडवलशाही

हिंदू कोड बिल बाबासाहेब hindu cod bill ambedkar

आंतर राष्ट्रीय कामगार दिवस आणि डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर

आंतर राष्ट्रीय कामगार दिवस "भारतीय कामगार वर्ग हा ब्राह्मणवाद आणि भांडवलशाही या दोन्ही गोष्टींचा बळी आहे आणि या दोन्ही व्यवस्थांमध्ये ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks