Tuesday, June 18, 2024

Tag: बहुजन vs अभिजन

बहुजन VS अभिजन

बहुजन VS अभिजन

अभिजनवादी सारस्वतांनी मानवी भावभावनांचे चित्रण त्यांच्या साहित्यात वास्तववादी न करता परीकथेसारखे, नयनरम्य देखाव्यासारखे, आणि रंगीत मनमोहक प्रेमकथेला साजेसे केले आहे. ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks