Friday, June 21, 2024

Tag: फुले आंबेडकर

बाबासाहेब

महात्मा जोतीबा फुले आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 1

महाराष्ट्र हा फुले-शाहू-आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणून ओळखला जातो.कारण महाराष्ट्राला या तीन थोर समाज सुधारकांचा वैचारिक वारसा लाभला आहे.विषमतेत बरबटलेल्या महाराष्ट्राची ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks