Tuesday, December 5, 2023

Tag: पुरुषप्रधान संस्कृती

‘पुरुष’ जातीचा माणूस

‘पुरुष’ जातीचा माणूस

हो. पुरुष जातीचा माणूस. या पुरुष जातीच्या माणसानं माणूस म्हणायच्या सुध्दा लायकीचं ठेवलं नाही. काय केलं या पुरुष जातीच्या माणसानं... ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks