Sunday, June 23, 2024

Tag: दिल्ली अध्यादेश

दिल्ली अध्यादेश What is in the Delhi Ordinance

दिल्ली अध्यादेश नेमका काय आहे? ज्याच्या विरोधासाठी सगळे विरोधी पक्ष एकटवले

दिल्ली: दिल्ली अध्यादेश Delhi Ordinance च्या विरोधात देशातील बहुतांश विरोधी पक्ष एकवटले आहेत.तसं हा मुद्दा सकृतदर्शनी दिल्लीपुरता मर्यादित वाटू शकतो,अनुषंगाने ...

नव्या पोस्ट्स/अपडेट्स हव्या? OK No thanks